Veiligheids-coördinatie

Wanneer heb je een veiligheidscoördinator nodig?

Wanneer men plannen heeft om een bouwwerk op te richten, van welke aard dan ook, doet men er best aan een veiligheidscoördinator te contacteren.
In de meeste gevallen zal men verplicht zijn beroep te doen op een veiligheidscoördinator.

Wanneer is het Koninklijk Besluit (KB) 25.01.2001 van toepassing?

Als men te maken heeft met één van volgende werken: graafwerken, grondwerken, funderings- en verstevigingswerken, waterbouwkundige werken, wegenwerken, plaatsing van nutsleidingen, inzonderheid, riolen, gasleidingen, elektriciteitskabels, en tussenkomsten op deze leidingen, voorafgegaan door andere in deze paragraaf bedoelde werken, bouwwerken, montage en demontage van, inzonderheid, geprefabriceerde elementen, liggers en kolommen, inrichtings- of uitrustingswerken, verbouwingswerken, vernieuwbouw, herstellingswerken, ontmantelingswerken, sloopwerken, instandhoudingswerken, onderhouds- schilder- en reinigingswerken, saneringswerken, afwerkingswerkzaamheden.

Indien er ten minste twee aannemers, tegelijkertijd of achtereenvolgens tussenkomen is er steeds een coördinatieplicht.

Wie stelt de veiligheidscoördinator aan?

Het betreft bouwwerken waarvan de totale oppervlakte KLEINER is dan 500m2.

  • Indien tussenkomst van architect:
    De architect stelt de veiligheidscoördinator aan.
  • Indien geen tussenkomst van architect:
    De aannemer die als eerste een overeenkomst afsluit met de opdrachtgever stelt de veiligheidscoördinator aan

Het betreft bouwwerken waarvan de totale oppervlakte GROTER is dan of gelijk aan 500m2.

  • De opdrachtgever stelt de veiligheidscoördinator aan.

Zie ook de schematishe weergave (.jpeg).

VC Den Hartigh Safety India VC Den Hartigh Safety India VC Den Hartigh Safety India VC Den Hartigh Safety India
© 2015 VIA FUTURA | Webcommunication