Project-coördinatie

De projectmanager moet een meerwaarde betekenen voor de opdrachtgever. 
De inbreng van de projectmanager is niet altijd ut te drukken in 
geld, maar vooral ook in kwaliteit.

De taken die de opdrachtgever meegeeft aan de projectmanager gaan van een totale betrokkenheid en een algemene autonomie tot een beperkt advies.

De vorm van samenwerking is op deze manier eigen aan de eisen en wensen van de opdrachtgever.

Referenties

Referentie 1 : HOF VAN PALERMO

OPDRACHT
Een bestaand pand met een historische toren omvormen tot een gebouw met kantoorfunctie. De opdracht omvat zowel nieuwbouw, renovatie als restauratie

Hierbij fungeert VC DEN HARTIGH als professioneel bouwheer. Ons takenpakket behelst ondermeer;

- Haalbaarheidsstudie, budgetbepaling
- Aanstellen van team van experts ( architect, ingenieurs, aannemers, enz… )
- Coördinatie fase ontwerp (plan van eisen, budget, enz….)
- Coördinatie fase uitvoering t/m oplevering 

 

Referentie 2 : MOBISTAR

OPDRACHT
Plaatsen van gsm- en UMTS antennes. 
De opdracht omvat het volledige proces vanaf acquisitie tot oplevering van ca. 100 sites.

- zoeken naar geschikte locaties voor het plaatsen van gsm-installaties
- onderhandelen en opmaken van huurovereenkomsten
- aanstellen en opvolgen van een team van experts ( architect, ingenieurs, enz….)

UW PROJECT ?

Heeft U een project waar onze inbreng een meerwaarde kan betekenen, bel of mail ons.

© 2015 VIA FUTURA | Webcommunication