Landmeten

VC Den Hartigh voert allerhande opdrachten uit bestaande uit :

  • Een exacte opmeting en afpaling van het goed; identificatie, oppervlakte, bebouwing, herkenningstekens, grenzen en erfdienstbaarheden, vastgelegd in een proces verbaal van meting.
  • Het bepalen van de waarde van het goed op basis van de toestand waarin het zich bevindt en op basis van vergelijkingspunten, vastgelegd in een schattingsverslag.
  • Gedetailleerde beschrijving van het goed, vastgelegd in een plaatsbeschrijving.
  • Het verkavelen en aanvragen van stedenbouwkundigeattesten, het opstellen en indienen van desbetreffende dossiers
  • Studies voor omgevings- en rioleringswerken
  • Zettingsmetingen van tanks: ingevolge API 653 dient de chemische sector alle tanks te laten controleren conform de normering. Als erkend inspecteur verzorgen wij voor u de vereiste controles zoals volume, staat van onderhoud, verticaliteit, ovaliteit,…

© 2015 VIA FUTURA | Webcommunication